chinh-sach-chat-luong

Chính sách chất lượng của LHC ứng với những chữ cái viết tắt trong tên của thực phẩm Trần Gia LHC.


Tại sao có LHC? LHC thực chất là một thương hiệu có hệ thống nhận diện thương hiệu riêng, riêng nhãn hiệu LHC đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ. Ý Nghĩa của thương hiệu được ghép từ 3 chữ L – H – C.


Chữ L: là lấy chữ cái đầu của chữ Limited trong Tiếng Anh mang hàm ý: Có giới hạn thể hiện tiêu chí trong việc lựa chọn các loại hàng mà Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Trần Gia cung cấp có sự lựa chọn kỹ càng, giới hạn về số lượng vì đó là những sản phẩm tốt nhất sau khi phân cấp; nó cũng thể hiện tiêu chí mà Thực Phẩm Trần Gia hướng tới: Chỉ cung cấp nhưng thực phẩm đặc biệt tinh hoa, đặt chất lượng cao hơn số lượng.

Chữ H: lấy chữ cái đầu của chữ Heritage trong Tiếng Anh mang hàm ý: DI SẢN để nhằm nhấn mạnh yếu tố truyền thống trong các sản phẩm của Cty TNHH XNH Thực Phẩm Trần Gia cung cấp, vì đó là những mặt hàng nông lâm thủy hải sản đặc sản mang tính Vùng miền, nằm trong tiềm thức của người dân từ bao đời nay.

Chữ C: Lấy một trong những chữ cái nằm trong chữ Agriculture trong Tiếng Anh mang hàm ý: NÔNG NGHIỆP ở đây chúng tôi không lấy chữ A làm biểu tượng mà tách chữ này ra 2 hàm nghĩa: Agri (liên quan đến nông nghiệp) & và (Culture liên quan đến Văn Hóa) chúng tôi muốn nhấn mạnh vào yếu tố văn hóa trong nông nghiệp; Vì Việt Nam là một đất nước có truyền thống lâu đời về nông nghiệp, lấy chữ C là để tôn vinh cho những giá trị văn hóa trong nông nghiệp, thúc đẩy, hỗ trợ đánh thức những tiềm năng của người nông dân Việt Nam đưa sức lao động thành thành quả, truyền thông cho những thành quả của người nông dân Việt Nam thành tinh hoa trong danh mục thực phẩm về nông – lâm và ngư nghiệp. Nó thể hiện sứ mệnh của Cty TNHH XNK Thực Phẩm Trần Gia hướng tới: Đưa thực phẩm của nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập với những giá trị tinh hoa của nền nông nghiệp thế giới.


Như vậy các mặt hàng nông sản do LHC cung cấp đều đăng ký tem nhãn mác đàng hoàng và có sự bảo hộ của nhà nước, đúng là chúng tôi bán bằng niềm tin, nhưng niềm tin đó được khẳng định bằng đúng quy trình lao động bắng sự tâm huyết của tập thể anh em trong LHC đối với nông sản Việt Nam chứ không phải bằng niềm tin kêu gào chung chung mà chúng ta vẫn nghe nhan nhản hàng ngày.