giao-ket-hop-dong

1. Giao kết hợp đồng thương mại điện tử tại trang web này:
Khách hàng khi mua hàng tại trang web này, phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

 • Truy cập trang web
 • Chọn mẫu sản phẩm, nhất nút “Đặt hàng”
 • Kê khai thông tin người nhận
 • Xác nhận đặt hàng
 • Nhận hàng tại địa chỉ cung cấp theo thời gian đã được giao kết.

Thực phẩm Trần Gia LHC chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên trang web này, và chịu trách nhiệm trước các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán.


2. Thay đổi, hủy bỏ giao kết, thanh lý giao kết:
2.1 Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch bằng việc nhấp nút hủy bỏ đơn hàng ngay khi chưa thực hiện bất kỳ hành vi xác nhận đặt hàng.
2.2 Bảo hành sản phẩm:

 • Thực phẩm Trần Gia LHC bảo hành sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển cho đến địa điểm giao hàng.
 • Thực phẩm Trần Gia LHC không bảo hành sản phẩm trong quá trình sử dụng của khách hàng.
 • Quý khách có quyền yêu cầu đổi, trả hàng ngay khi nhận hàng nếu như sản phẩm được giao không đúng quy cách đã giao kết hoặc bị hư hỏng với tình trạng không thể đáp ứng nhu cầu trưng bày của sản phẩm.
 • Các khiếu nại về chất lượng hay số lượng sản phẩm cần được thông báo ngay cho thực phẩm Trần Gia trong 24h kể từ khi nhận hàng, sau khoảng thời gian này, các khiếu nại về sản phẩm sẽ không được chấp nhận.
 • Thực phẩm Trần Gia LHC không nhận lại sản phẩm, không hoàn trả tiền thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào không thuộc quy định liên quan tại mục này.
 • Ngay khi đơn hàng được giao nhận cho khách hàng, có chữ ký xác nhận nhận hàng trên phiếu nhận hàng, giao kết, giao dịch đó hoàn tất và tự động thanh lý, các bên không còn bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sản phẩm đã giao và bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào khác, trừ nghĩa vụ bảo hành nếu sản phẩm không đúng số lượng hoặc không đảm bảo chất lượng.