phuong-thuc-dat-hang

Khách hàng khi mua hàng tại trang web này, phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

  • Truy cập trang web
  • Chọn mẫu sản phẩm, nhất nút “Đặt hàng”
  • Kê khai thông tin người nhận
  • Xác nhận đặt hàng

Nhận hàng tại địa chỉ cung cấp theo thời gian đã được giao kết. Thực phẩm Trần Gia LHC chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên trang web này, và chịu trách nhiệm trước các quy định pháp luật hiện hành có liên quan về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán.